ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 30 กันยายน 2556, 08:34 น.View: 2,029

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงาน"...

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงาน" โดยมีนางวรรณรัตน์ โททอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านการจัดทำแผนที่และการใช้ประโยชน์ ให้องค์ความรู้และเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖

กิจกรรมทั้งหมด top icon