ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 19 มีนาคม 2557, 10:47 น.View: 1,656

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่...

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมทั้งหมด top icon