ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 19 มีนาคม 2557, 10:49 น.View: 1,674

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมประชุมโครงการนำร่องการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ตกสำรวจ จังหวัดลำพูน...

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นายบุญรักษ์ พัฒนกนก ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทำและปรับปรุงงานด้านแผนที่ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นางกาญจนา ชื่นพิสัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโครงการนำร่องการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ตกสำรวจ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมทั้งหมด top icon