ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 10 มิถุนายน 2557, 10:24 น.View: 1,663

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมพิธีเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประโยชน์สู่ปวงประชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

กิจกรรมทั้งหมด top icon