ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 24 มีนาคม 2559, 10:54 น.View: 2,026

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ณ โรงเรียนบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ณ โรงเรียนบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หมุดเดิม A100144
หมุดสร้างใหม่ A104567 สร้างวันที่ 07/03/59 หมุดชำรุด สูญหายเนื่องจาก ทางโรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ซึ่งทำให้ไปทับพื้นที่ที่เคยมีหมุดหลักฐานฯสร้างไว้

กิจกรรมทั้งหมด top icon