ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 4 เมษายน 2559, 10:46 น.View: 2,025

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน ลุ่มน้ำลำเสียวน้อย ห้วยกุดแดง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการสำรวจจัดทำสำมะโนที่ดิน ลุ่มน้ำลำเสียวน้อย ห้วยกุดแดง จ.ร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบด้วยแผนที่รูปแปลงที่ดิน รายชื่อผู้ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงทุกกิจกรรมของกรมฯ ในเขตพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon