ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 4 เมษายน 2559, 11:10 น.View: 2,038

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำคลองปลาร้า-คลองกรุงจีน จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำคลองปลาร้า-คลองกรุงจีน จังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบด้วยแผนที่รูปแปลงที่ดิน รายชื่อผู้ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงทุกกิจกรรมของกรมฯ ในเขตพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon