ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 15 สิงหาคม 2559, 18:57 น.View: 2,034

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม GNSS และการปรับแก้โครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม GNSS และการปรับแก้โครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่" ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแรบบิซ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งช่างสำรวจ และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon