ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560, 15:53 น.View: 2,047

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

ประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับป่าไม้ถาวรและพื้นที่ความลาดชัน 35%

วันจัทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับป่าไม้ถาวรและพื้นที่ความลาดชัน 35% ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

กิจกรรมทั้งหมด top icon