ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556, 13:58 น.View: 2,022

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมประชุม....

นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ ITC เนื่องในโอกาสที่ Ms. Daphne Dernison ทูตเกษตร (Dutch Agricultural Counselor) จากเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธพ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม อธพ.

กิจกรรมทั้งหมด top icon