ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 26 สิงหาคม 2556, 10:18 น.View: 2,031

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่...

นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"หลักการและการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากไลดาร์และอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่สามมิติ" โดยมีนายบุญรักษ์ พัฒนกนก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่และผู้ที่สนใจในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมทั้งหมด top icon