กระดานสนทนา

วันนี้:0 | กระทู้:16

ผู้ดูแล: Admin

Shapefile
22 กันยายน 2560, 18:21 น.

Weerapit

101.51.238.xx

ผมต้องการข้อมูล shapefile การใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมมูลชุดดิน
ผมจะนำไปวิเคราะห์การพังทลายของดิน โดยใช้สมการ USLE ครับ
25 กันยายน 2560, 10:05 น.

admin

101.51.238.xx

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถติดต่อสอบถามการขอรับบริการได้ที่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โทร. 025791107
ข้อมูลชุดดิน สามารถติดต่อสอบถามการขอรับบริการได้ที่ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน โทร. 025791192
แสดงความคิดเห็น
  • *
  • *
  • *

top icon