กระดานสนทนา

วันนี้:0 | กระทู้:28

ผู้ดูแล: Admin

ป่าถาวร ถาวรจริงหรือ
1 พฤศจิกายน 2557, 19:43 น.

ธารา ยกตรี

10.1.1.xx

ที่ได้ตั้งกระทู้ถามขึ้นมา เพราะสงสัยในเรื่องที่มาที่ไปของคำว่าป่าถาวร  ว่ามีอยู่จริงหรือในระบบป่าไม้ของไทย(ตามประสาคนรู้น้อย) เพราะเท่าที่เปิดดูในกฎหมายฉบับต่างๆ เห็นมีแต่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และตามพรบ.กำหนดให้การประกาศเขตป่า จะกระทำได้โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้วป่าถาวรนี่ประกาศในไหนครับ ต้องลงในราชกิจจานุเบกษาหรือเปล่าครับ หรืองุบงิบประชุมกันแล้วบอกว่าตรงนู้นเป็นป่าถาวร ตรงนี้เป็นป่าถาวรโดยไม่ได้ไปสำรวจตรวจสอบว่าเป็นป่าจริงไหม แล้วชาวบ้านใครรู้บ้างครับขนาดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จับไปยืนให้ชี้ยังชี้ไม่ได้เลยครับแล้วป่าถาวรมันจะถาวรได้ยังงัย

20 มกราคม 2560, 16:42 น.

admin

10.1.1.xx

ตอบคุณธารา ยกตรี   ป่าไม้ถาวรเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้บังคับกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นำไปปฏิบัติ ไม่ได้รวมถึงราษฎร และการประกาศเป็นป่าไม้ถาวรนั้นเป็นไปตามแนวเขตที่ได้เคยประกาศเป็นป่าสงวนคุ้มครองมาก่อน และพื้นที่ที่ทางจังหวัดประสงค์จะสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดมีความประสงค์ที่จะให้เก็บไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรนี้จึงไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องดำเนินการในเรื่องของหลักเกณฑ์การประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ตอบคุณยุทธชัย ชาญวิจิตร  แนวเขตป่าไม้ถาวรที่แสดงในเว็บไซด์ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่นั้น ได้ตัดพื้นที่ที่กันออกตามมติคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว เว้นแต่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559


ตอบคุณหิรัญญา ชาญวิจิตร  ป่าไม้ถาวร เป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพื้นที่ไปดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ไม่บังคับควบคุมถึงราษฎรทั่วไป
    แต่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ดำเนินการเพื่อเดินออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามมาตรา 58 และมาตรา 58ทวิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่สามารถประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินได้ตามมาตรา 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดิน

28 พฤศจิกายน 2559, 09:02 น.

นายยุทธชัย ชาญวิจิตร

10.1.1.xx

อยากทราบว่าแผนที่แนวเขตป่าไม้ถาวรที่นำมาแสดงให้เห็นในปัจจุบันนี้ มีการตัดพื้นที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรีในปีต่างๆออกแล้วรึยังครับ ถ้ายังแผนที่พวกนี้ก็ไม่ควรนำเอามาแสดงเพราะทำให้ประชาชนไข้วเข้ว เช่น มีการจำแนกเขตป่าไม้ถาวรที่อยู่นอกป่าสงวนแห่งชาติและนอกเขตอุทยานแห่งชาติ มีมติมานานกว่า20ปีแล้ว แต่แผนที่ ที่นำมาแสดงก็ยังคงเดิมไม่ทำการแก้ไขใหม่ ดังนั้นผมอยากเสนอให้ระบุให้ชัดว่าเป็นแผนที่ที่ทำขึ้นปีไหนครับ
11 เมษายน 2558, 10:45 น.

หิรัญญา ชาญวิจิตร

10.1.1.xx

เห็นด้วยค่ะ สงสัยเหมือนกัน ถ้าต้องการทราบกฎหมาย หรือบัญยัติ ของป่าไม้ถาวร สามารถดูได้จากที่ใดบ้าง และจากแผนที่ หรือลงไปดูพื้นที่จริง บางพื้นที่เป็นที่ราบ มีการปลูกพืชผัก ทำเกษตรกรรม หรือบางจุด อออกโฉนด หรือเป็น สปก. อยู่ก่อนแล้ว ลักษณะนี้ เราจะเชื่อถือ แผนที่ของป่าไม้ถาวร ได้แค่ไหน
แสดงความคิดเห็น
  • *
  • *
  • *

top icon