ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-579-0934

อีเมล์: osm@ldd.go.th

พิกัด GPS กรมพัฒนาที่ดิน 13.837122, 100.573783

top icon