กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ :: วพ.

 • img

  นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

 • img

  นางสาวปวีณา เปรมเจริญ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

 • img

  นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยวรพล

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางสาวสุจิตรา เกิดน้อย

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

  • img

   นางสาวอรพรรณ สุขประเสริฐ

   เจ้าหน้าที่ธุรการ

  top icon