กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 :: สผภ.3

 • img

  ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3

 • img

  นายพุทธสรณ์ สวนสมบูรณ์

  นายช่างสำรวจอาวุโส

 • img

  นายชาญณรงค์ คุ้มครอง

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายอำพล ภู่จันทร์

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายจักรภัทร สุนทรวรรณ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ

 • img

  นายสมประสงค์ ประวันนา

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ

 • img

  นางสาวสุจิตรา ก้อนเรณู

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ

 • img

  นางสาวสุพัสรา อินเมืองคำ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ

 • img

  นางจันทร์จรัส สุวรรณเพชร

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 • img

  นางสาวพรประภา วุฒิศรี

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นางสาวมัณฑนา รามสูรย์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวสวรส นันปินตา

  เจ้าหน้างานสถิติ

 • img

  นางสุมาลี ดีวิชา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายอนุวัฒน์ แตงจวง

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางชัยชาญ เกื้อหนุน

  พนักงานขับรถยนต์

top icon