กระดานสนทนา

วันนี้:0 | กระทู้:16

ผู้ดูแล: Admin

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527
26 กันยายน 2565, 14:32 น.

Junvijit

110.164.49.xxx

ปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527 เรื่องนโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยให้ทำการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2530 ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ขอทราบว่าปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ อย่างไร
แสดงความคิดเห็น
  • *
  • *
  • *

top icon