ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, 09:47 น.View: 87

ภาพข่าว

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เยี่ยมชม กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเกสร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวกรวรรณ อาจเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ข่าวทั้งหมด top icon