ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มีนาคม 2567, 15:18 น.View: 94

ภาพข่าว

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นประธานการประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ครั้งที่ 2/2567 ณ. ห้องประชุมสำนักฯ โดยมี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั้งหมด top icon