ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2558, 09:46 น.View: 2,738

ภาพข่าว

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 กรมพัฒนาที่ดิน ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ในวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ 1 เมษายน 2558) จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวทั้งหมด top icon