ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2562, 09:21 น.View: 2,791

ภาพข่าว

กิจกรรม 5 ส ณ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เป็นวัน Big Cleaning Day ขอเชิญเจ้าหน้าที่ สสผ. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม 5ส ณ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวทั้งหมด top icon