ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 6 มีนาคม 2556, 10:14 น.View: 2,171

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

การฝึกอบรม การสำรวจและประมวลผลโดย เครื่อง GPS(Leica Zeno 10)

สำนักเทคโนโลยยีการสำรวจและทำแผนที่ ได้จัดการฝึกอบรมการฝึกอบรม “การสำรวจและประมวลผลโดย
เครื่อง GPS(Leica Zeno 10)” โดยบริษัท ESRI ให้กับบุคลากรในสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

กิจกรรมทั้งหมด top icon