ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 9 กันยายน 2556, 10:25 น.View: 2,171

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก…

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก

กิจกรรมทั้งหมด top icon