ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556, 20:21 น.View: 2,132

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่...

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

กิจกรรมทั้งหมด top icon