ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556, 20:30 น.View: 2,024

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ร่วมหารือ...

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ตกสำรวจ และการประชุมอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

กิจกรรมทั้งหมด top icon