ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 18 มีนาคม 2557, 16:00 น.View: 2,148

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดี ด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ...

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดี ด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "ระบบดาวเทียม GNSS และการรังวัดทำแผนที่ตามมาตรฐาน กมร." เมื่อวันที่ 16 – 17 ธ.ค. 2556 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.

กิจกรรมทั้งหมด top icon