ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 18 มีนาคม 2557, 16:01 น.View: 2,130

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ”พื้นที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี” ...

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ”พื้นที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี” โครงการติดตามประเมินผลดำเนินการตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ : แนวทางการดำเนินการสงวนหวงห้ามพื้นที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๙ จังหวัด ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทั้งหมด top icon