ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 19 มีนาคม 2556, 17:50 น.View: 2,021

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบสภาพการทำประโยชน์ทีดิน....

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบสภาพการทำประโยชน์ทีดิน เพื่อให้คำปรึกษากับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมทั้งหมด top icon