ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 7 ตุลาคม 2557, 11:20 น.View: 2,027

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน เป็นตัวแทนสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วม...

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน เป็นตัวแทนสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมรับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประเภทรางวัล การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงาน การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับรางวัล "ระดับดี" ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon