ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 21 สิงหาคม 2558, 15:01 น.View: 2,135

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติ "ISC 2015 International Soil Conference การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติ "ISC 2015 International Soil Conference การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร" ซึ่งจัดขึ้นสืบเนื่องจากการที่สหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก และให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล โดยมีประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินตลอดปี 2558

โดยประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดประชุมขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีดินสากล และสร้างเวทีให้ผู้บริหารระดับนโยบายและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดินจากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ หามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในด้านอาหาร

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ การประชุมหารือ การเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรดินภาค โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิน จากกลุ่มประเทศอาเซี่ยน กลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก อเมริกา และยุโรป จำนวน 450 คน จาก 32 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้จัดแสดงผลงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น ในหัวข้อ "พลังแห่งแผ่นดิน" และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Healthy Soils for a Healthy Life" ในโอกาสนี้ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดการข้อมูลดินเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านอาหาร นวัตกรรมและเครื่องมือสำหรับการทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินและการจัดการดินที่มีความเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายและนโยบายการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน และในโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านดินที่เข้าร่วมประชุม ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีชรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กฤษชภณ วัฒนานุกิจ
https://www.facebook.com/JACKY8878/media_set?set=a.10203430561724454.1073742282.1824891333

กิจกรรมทั้งหมด top icon