ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 25 มีนาคม 2556, 10:57 น.View: 2,153

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”การจำแนกประเภทที่ดิน”

กรมที่ดิน ได้ขอเรียนเชิญวิทยากรจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อบรรยายหัวข้อเรื่อง “การจำแนกประเภทที่ดิน” ในการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายบุญรักษ์ พัฒนกนก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ได้มอบหมายให้ นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว

กิจกรรมทั้งหมด top icon