ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 11 ธันวาคม 2558, 14:49 น.View: 2,134

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

ผู้ช่วย รมว.กษ. และคณะ ร่วมรับฟังสรุปการดำเนินงานด้านการสำรวจสำมะโนที่ดิน

วันอังคารที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม สสผ. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วย รมว.กษ. พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากูล คณะทำงาน รมว.กษ. และคณะ ร่วมรับฟังสรุปการดำเนินงานด้านการสำรวจสำมะโนที่ดิน พร้อมปรึกษา หารือในการดำเนินงานสำมะโนที่ดินของประเทศ ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าว จะต้องร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งประธานจะนัดหารือ โดยจะเชิญผู้แทน จาก กรมส่งเสริมการเกษร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดินมาหารือในโอกาสต่อไปและเมื่อได้แนวทางจะนำผลสรุปเสนอ รมว.กษ. เพื่อทราบต่อไป

กิจกรรมทั้งหมด top icon