ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 24 มีนาคม 2559, 10:55 น.View: 2,167

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โครงการซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมุดเดิม A104309 หมุดสร้างใหม่ A104570 สร้างวันที่ 13/03/59 หมุดชำรุดสูญหายเนื่องจาก ทางโรงเรียนได้ทำการสร้างอาคารกิจกรรมทับบริเวณหมุดหลักฐานฯแลัวได้ทำการรื้อหมุดเดิมออกจากตำแหน่งเดิม

กิจกรรมทั้งหมด top icon