ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 30 มีนาคม 2559, 10:45 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ตรวจสอบการบินถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่าน" ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน

กิจกรรมทั้งหมด top icon