ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 4 เมษายน 2559, 11:14 น.View: 2,150

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน จังหวัดพะเยา และ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา, พื้นที่ดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ หนองบัว-ห้วยทราย จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบด้วยแผนที่รูปแปลงที่ดิน รายชื่อผู้ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงทุกกิจกรรมของกรมฯ ในเขตพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon