ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 12 เมษายน 2559, 13:39 น.View: 2,150

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

โครงการจัดทำสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดด้านการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ประกอบด้วยแผนที่รูปแปลงที่ดิน รายชื่อผู้ถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงทุกกิจกรรมของกรมฯ ในเขตพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon