ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 1 เมษายน 2556, 09:51 น.View: 2,131

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ

กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและการสำรวจสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทั้งหมด top icon