ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559, 14:05 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. สสผ. เข้าร่วมกิจกรรม "แสดงพลังความภักดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. สสผ. เข้าร่วมกิจกรรม "แสดงพลังความภักดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"


ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon