ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560, 09:34 น.View: 2,153

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ" ในวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลัช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1- 12 และสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon