ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 22 ธันวาคม 2560, 09:01 น.View: 2,139

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) กับงานด้านการสำรวจและทำแผนที่"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) กับงานด้านการสำรวจและทำแผนที่" ในวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1- 12 และสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon