ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556, 15:54 น.View: 2,144

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตรวจสภาพพื้นที่จำแนกป่าไม้ถาวรวังโต๊ะคุ่ย ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2556

กิจกรรมทั้งหมด top icon