ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 24 มิถุนายน 2562, 11:47 น.View: 2,097

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 801 ชั้น8 กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมทั้งหมด top icon