ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 16 สิงหาคม 2562, 11:18 น.View: 2,116

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

กิจกรรมทำความสะอาดภายในพื้นที่และห้องน้ำ ณ วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)

เพื่อให้วัดมีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาดและน่าอยู่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

วันที่จัดกิจกรรม : 13 สิงหาคม 2562
สถานที่ : วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา) 583 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวง.ลาดพร้าว เขต.ลาดพร้าว กทม. 10230

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
ผอ.กลุ่ม/ผ่าย และเจ้าหน้าที่ สสผ.

กิจกรรมทั้งหมด top icon