ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565, 08:47 น.View: 2,128

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เรื่องการประเมินคุณธรรม ของ กองการเจ้าหน้าที่ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

องค์กรมีการยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรม เป้าหมายตามแผน ส่งเสริมคุณธรรม ที่กำหนดไว้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่น ด้านคุณธรรม ส่วนงานดีเด่น ด้านคุณธรรม เป็นต้น

กิจกรรมทั้งหมด top icon