ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565, 11:02 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

หน่วยงานชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร ๔.๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ผลงาน : Smart LDD e-Service ปรับแนวคิดพลิกรูปแบบพัฒนาบริการดีเด่น ได้รับการเชิดชูยกย่องเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัลยกระดับองค์กร ๔.๐ ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมทั้งหมด top icon