ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556, 16:08 น.View: 2,160

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายบุญรักษ์ พัฒนกนก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ปาฐกถา เรื่อง...

นายบุญรักษ์ พัฒนกนก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ปาฐกถา เรื่องการใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจดินและการใช้ที่ดินพร้อมด้วยนางวรรณรัตน์ โททอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทั้งหมด top icon