ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 4 สิงหาคม 2566, 16:15 น.View: 2,151

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

สสผ. ได้ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TEAM for Soils : ทีมดี ดินดี

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 สสผ. ได้ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TEAM for Soils : ทีมดี ดินดี โดยส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม TEAM for Soils fun games : เพื่อเป็นการกระตุ้นความเป็น TEAM for Soils โดยทำการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมด top icon