ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2566, 12:35 น.View: 2,154

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมกิจกรรม TEAM for Soils fun games ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 สสผ.
ได้ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร TEAM for Soils : ทีมดี ดินดี
"โดยส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ทีม"
เข้าร่วมกิจกรรม TEAM for Soils fun games ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นการกระตุ้นความเป็น TEAM for Soils โดยทำการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมทั้งหมด top icon