ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 20 ตุลาคม 2566, 15:32 น.View: 2,157

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.
นายราชวัลย์ กันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่)
พร้อมด้วย นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากเขื่อนสิรินธร เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา เขื่อนท่าแซะ เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนโปร่งชุนเพชร ที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น ปัญหาการจำแนกพื้นที่ของสมาชิกสมัชชาคนจนออกจากเขตป่าไม้ถาวรมาจัดสรร ในรูปแบบนิคมสหกรณ์ ปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยทับซ้อนกับพื้นที่ ส.ป.ก. และการรับรองสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

กิจกรรมทั้งหมด top icon