ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, 09:41 น.View: 2,157

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ทุ่งบางเขนเกมส์” ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น.
นางสาวเกสร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ทุ่งบางเขนเกมส์” ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรี เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมืออีกด้วย

กิจกรรมทั้งหมด top icon